บริการจัดจำหน่ายและติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED Philips

ผลิตภัณฑ์หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED จาก PHILIPS ได้ทำการคัดสรรเม็ด LED ที่มีคุณภาพกว่า ทำให้อายุการใช้งานของหลอดไฟมีระยะเวลานานขึ้น คุณภาพของแสงเป็นมาตรฐาน ช่วยลดการใช้พลังงาน และแก้ปัญหาเรื่องหลอดเสื่อมคุณภาพเร็วได้ดีกว่าหลอดไฟแบบธรรมดากว่า 3 เท่า