บริการดูแลและทำความสะอาดโรงพยาบาล

เราให้บริการดูแลและทำความสะอาด ทั้งบริเวณห้องพักผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมไปถึงส่วนของสำนักงาน โดยทีมงานเฉพาะทางที่มีความชำนาญด้านทำความสะอาดโรงพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ