งานบริการดูแลและทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

พื้นที่ภายในสำนักงานและพื้นที่ส่วนกลางนั้น เป็นส่วนที่ต […]

บริการดูแลและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลาง

ห้องทดลองเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ […]

บริการดูแลและความสะอาดอาคารที่พักอาศัย

เราให้บริการดูแลทำความสะอาดอาคารที่พักอาศัย โรงแรม คอนโ […]

บริการดูแลและทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

ทางเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสะอาดภายในโรงงานอุตสาห […]

บริการดูแลและทำความสะอาดโรงพยาบาล

เราให้บริการดูแลและทำความสะอาด ทั้งบริเวณห้องพักผู้ป่วย […]

งานบริหารอาคารและสำนักงาน

ความสะดวกสบายจากการทำงาน และความสุขจากการพักผ่อนของผู้พ […]