เกี่ยวกับเรา

“เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือรางวัลที่เราภูมิใจ”

 

 

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 10 ปี ฝ่ายบริหารและทีมงานทำความสะอาดที่มีความเอาใจใส่และมีใจรักในการบริการได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง บริษัท สหสามัคคีบริการ จำกัด ขึ้น

สำหรับเรา คุณภาพการบริการ คือหัวใจสำคัญของการทำงาน บริษัทจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด การฝึกอบรมพิเศษเฉพาะทาง การตรวจสอบคุณภาพการบริการ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาการบริการต่าง ๆ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

ปรัชญาองค์กร (Our Philosophy)

“มุ่งเน้นคุณธรรม ปฏิบัติงานอย่างพากเพียร

มั่นคงได้ด้วยความสามัคคี

พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในเรื่องการจัดการอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ทั้งด้านบริการทำความสะอาด และการบริการด้านอื่นๆ อย่าครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

 

ทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ (Professional Team)

ด้วยมุ่งเน้นในการบริการที่เป็นเลิศ เราได้กำหนดฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน

 our-team

ฝ่ายบริหารงาน (Management Team)

เรามุ่งมั่นพัฒนาและกำหนดแผนงานที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยเน้นการพัฒนาบุคคลากร ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า พร้อมกันนี้ยังสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการพิเศษ ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรูปแบบ (Customization) ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Quality Control Team)

เราใส่ใจการตรวจสอบคุณภาพงาน โดยมีการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจ และไว้วางใจในการทำงานของเรา

 

ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Team)

เราใส่ใจการคัดสรรทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มี ใจที่รักการบริการ และที่สำคัญสุดคือ ความซื่อสัตย์ นอกจากนี้ ทุกคนจะได้รับการอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน ก่อนเริ่มงานจริง

 

การเลือกอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ (Equipments and Cleaning Products Selection)

อุปกรณ์ทำความสะอาด (Cleaning Equipments) – ฝ่ายปฏิบัติการของเรา เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด และดูแลพื้นผิว จากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานสากลโลก จึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถส่งมอบการบริการคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ตรงกับแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Cleaning Products) – การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญอย่างมาก น้ำยาหรือเคมีภัณฑ์ที่เราเลือกใช้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน นอกจากนี้ ความปลอดภัยของลูกค้า ถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เราคำนึงถึง เราจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรรับดับนานาชาติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาด การดูแลพื้นผิว ปลอดภัยต่อสุขภาพ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สนใจบริการทำความสะอาดของสหสามัคคีบริการ ติดต่อเรา